O nás

Současnost

Současná KONSTRUKTIVA LOKUS a. s. je již jediným nositelem jména KONSTRUKTIVA v České republice ve stavebnictví. Zaměřujeme svou podnikatelskou činnost na pronájem a provozování věžových jeřábů a hlásíme k tradičnímu stavebnímu zaměření společnosti. Naše jeřáby a služby najdete v nabídce.

Historie

KONSTRUKTIVA LOKUS a. s. navazuje na dobré jméno Konstruktiva, akciové společnosti pro silniční stavby, založené 9. října 1929 jako součást a. s. Škodovy závody v Plzni. Původní úzké zaměření společnosti se brzy rozšířilo na "... veškeré stavby pozemní, mostní, železniční a stavby ze železobetonu ..." s působností i v zahraničí. Za 2. světové války byl celý koncern Škodovy závody začleněn pod německý vojenský dozor s postupnou orientací i na zbrojní výstavbu. K 1. lednu 1946 se rozhodnutím vlády stala Konstruktiva prvním národním podnikem československého stavebnictví. V následujících čtyřech desetiletích patřila k nejvýznamnějším stavebním firmám, na konci 80. let 20. století měla 8700 zaměstnanců. Při privatizaci s. p. Konstruktiva v roce 1991 vznikla z původního Dopravně-mechanizačního závodu i samostatná Konstruktiva Group Transtechnik a. s. Ač v průběhu dalších let došlo k utlumení vazby na stavebnictví, pronájem jeřábové techniky se rozvíjel v dceřinné společnosti LOKUS a. s. Spojením s touto dceřinnou společností v roce 2009 tak došlo k návratu Konstruktivy do stavebního průmyslu coby významného vlastníka a pronajímatele stavebních jeřábů. Od roku 2016 zaměřuje KONSTRUKTIVA LOKUS a.s. svou činnost výhradně na silně rostoucí oblast pronájmu stavebních jeřábů.